آزمون ,پروتئین ,کربونیل ,ورزشی ,گروه ,خونی ,پروتئین کربونیل ,فعالیت ورزشی ,نمونه خونی ,میزان پروتئین ,گروه تجربی ,میزان پروتئین کربونیل ,پروتئی
تاثیر

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

همراه با پرسش نامه

100 صفحه

چکیده:

یکی از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین ­ های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین منظور یک گروه 20 نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (1/2± 2/21) سال و وزن (6/3± 7/52) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال 10 دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها تعیین شد. 24 ساعت پس از آزمون نیز نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی ­ ها گرفته شد. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (05/0> P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون 1 (010/0 =P) و پس آزمون­ های 1 و 2 (013/0 =P) وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل پیش و پس آزمون 2 مشاهده نشد (05/0

واژه ­ های کلیدی: پروتئین کربونیل، فعالیت ورزشی بی­ هوازی، دختران فعال، استرس اکسایشیدریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : هدف کلان
برچسب ها : آزمون ,پروتئین ,کربونیل ,ورزشی ,گروه ,خونی ,پروتئین کربونیل ,فعالیت ورزشی ,نمونه خونی ,میزان پروتئین ,گروه تجربی ,میزان پروتئین کربونیل ,پروتئی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال